วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2558

ตาราง สอบวิทยุสมัครเล่นปี 2558 ได้ประกาศ กำหนดการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2558 ออกมาแล้วนะครับสำหรับผู้ที่พลาดในปีที่แล้ว และสนใจจะเข้าสู่วงการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะครับ ศึกษาหาความรู้วิชาต่างๆ ที่จะใช้สอบในอินเตอร์เน็ตมีเยอะแยะครับ หรือจะลองทำ แนวข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ดูก็ได้ครับถึงแม้จะไม่ใช่ข้อสอบที่ใช้ในปัจจุบันแต่คงพอจะทำให้เห็นภาพของข้อสอบได้เหมือนกันอีกทั้งยังเป็นความรู้ติดตัวเราไปด้วย

โดยขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ดำเนินการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สำหรับบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน วิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี 2558  ดังนี้ครับ

วันที่สมาคมที่อยู่
17 มกราคม 2558สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ HS3AK134/24 ม.บ้านนันทพงษ์ หมู่ 7 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร 08 9425 8383, 08 0291 1155
31 มกราคม 2558สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นชัยนาท HS1AI11/10 ม.5 ซอยทำแจง 2 ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร 056412404, 0819728871, 0838724602
14 กุมภาพันธ์ 2558สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4AS266/4 ซอยหนองมันปลา 15 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร 042972090, 0811362110, 0817998274
28 กุมภาพันธ์ 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา HS9AS5 ซอย 5 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร 0818961819
14 มีนาคม 2558สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู HS4AB153 ม. 3 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทร 0854610886, 0860208577
28 มีนาคม 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี HA1AP28/1 ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร 0819062664
25 เมษายน 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง HS9AT99 ม.3 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร 0816076377
9 พฤษภาคม 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด HS4ARสำนักงานนายกสมาคมฯ 92 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 0819393747, 0813919999, 0897138851, 043518104
23 พฤษภาคม 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นจันทบุรี HS2AB63/3 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0817235175, 039313528
6 มิถุนายน 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นพัทลุง HS9APสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง 16 ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร 0818961984
20 มิถุนายน 2558สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย HS5AR89 ม.5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 0814683928
4 กรกฎาคม 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นกาฬสินธุ์ HS4AG83/1 ถ.หน้าเรือนจำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0885626958
18 กรกฎาคม 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก HS6APตู้ ปณ. 54 ไปรษณีย์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0862083969, 0846207345
1 สิงหาคม 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ HS7AJ568 ม.5 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทร 032688625, 0894111444
15 สิงหาคม 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง HS8AR165-167 ม.1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร 077821936, 0817887272
29 สิงหาคม 2558สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง HS2AR3/11 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร 0819459775, 0818654990
12 กันยายน 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย HS4AL130/1 ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร 0817499539, 0857514141, 042811599
26 กันยายน 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT1000/26 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 034411286
27 กันยายน 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี HS7AR229 ม.3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร 032325826, 0848303333
10 ตุลาคม 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ HS6AB444 ม.3 ซอยเทศบาล 6 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 63140 โทร 0817273138, 0866801986 โทรสาร 056781196
26 ตุลาคม 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี HS7AS253 ม.1 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร 0816426394, 0892001694
14 พฤศจิกายน 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS68 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทร 038541145 โทรสาร 038541422
28 พฤศจิกายน 2558สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS63/1 ถ.ภักดี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 077287630 โทรสาร 077272328
29 พฤศจิกายน 2558สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8ANอาคารกาญจนาภิเษก เลขที่ 1810/32 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร 075312155, 0819562053
19 ธันวาคม 2558สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM1358/17 ม.4 ถ.เทพารักษ์ กม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร 023895550 โทรสาร 023945524

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเชื้อชาติไทย

การรับสมัคร

  • ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นทั้ง 25 แห่งในตาราง แต่ละแห่งจะรับไม่เกิน 300 คนเท่านั้น

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
  • กรณีอายุไม่ถึง 7 ปี หรือยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.05 หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าดำเนินการอบรมและสอบไม่เกินคนละ 1000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็น 800 บาทต่อคน
  • ค่าธรรมเนียมการอบรมและสอบคนละ 100 บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น 100 บาท รวมเป็นเงิน 200 บาท

เกณฑ์การวัดผลสอบ

  • ผู้เข้าอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักสูตร 1 วัน
  • ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้

amateur-radio-exam-schedule

หรือ ดาวน์โหลดประกาศฯ กำหนดการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2558 ฉบับเต็มได้ที่นี่

 

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะครับ จากใจ HS3LZX

สอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นปี 2559 ดูที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *