ไอที

ดาวน์โหลด ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likhit

ดาวน์โหลด ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต (Chulabhorn Likhit) จัดทำโดย ราชวิทยาลัย​จุฬาภรณ์

ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต ได้จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสครบรอบ 64 พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การออกแบบฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต จะคล้ายคลึงกับยอดอ่อนของดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis Princess Chulabhorn

ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต เป็นฟอนต์มาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ให้ถือเป็นมาตรฐานของ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ภายในปี พ.ศ.2564

ท่านใดต้องการใช้งานสามารถดาวน์โหลด ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิตได้ที่นี่ครับ

สำหรับการติดตั้งฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต ก็เหมือนๆ กับการติดตั้งฟอนต์ทั่วๆไปครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *