กิจกรรมนักวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่น

CQ World Wide VHF Contest 2014 การแข่งขันวิทยุสมัครเล่นระดับโลกวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2557

CQ World Wide VHF Contest 2014 การแข่งขันวิทยุสมัครเล่นระดับโลก และแล้วก็เวียนมาบรรจบครบรอบใหม่ของกิจกรรมดีๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก

ขอเชิญชวนนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันการติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารย่านความถี่ VHF ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในรายการ CQ World Wide VHF Contest 2014

CQ World Wide VHF Contest 2014

กำหนดการแข่งขัน

  • วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 01:00 น.
  • วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 04:00 น.

ดูกฎต่างๆ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ได้ที่ http://www.cqww-vhf.com/2013CQVHFRULES.pdf

ขอบคุณข่าวสารจาก https://www.facebook.com/events/1458642384384414/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *