กิจกรรมนักวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่น

DX สุดเขตประเทศไทย HS25DX จ.สุราษฎร์ธานี 27 – 28 ตุลาคม 2555

กิจกรรม DX เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของเราชาวนักวิทยุสมัครเล่น เรียกได้ว่าถ้าใครที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นแล้วยังไม่เคย DX แล้วก็คือยังเข้าไม่ถึงอารมณ์ความสนุกที่แท้จริงของวิทยุสมัครเล่นนั่นเอง แล้ว DX คืออะไร

กิจกรรม DX คือการตั้งสถานีขึ้นมาในลักษณะเพื่อสื่อสารฉุกเฉิน ติดต่อระยะทางไกลๆ หรือเพื่อทดสอบประสิทธิ์ภาพของสายอากาศและเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุนั่นเอง โดยส่วนมากจะเป็นการออกไปตั้งสถานีในที่สูงๆ โล่งๆ พร้อมกับตั้งแคมป์ โดยกลุ่มหนึ่งอาจจะมีตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปถึง 10 คนหรือมากกว่านี้แล้วแต่ลักษณะของวัตถุประสงค์

DX สุดเขตประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี 27 - 28 ตุลาคม 2555

กิจกรรม DX สุดเขตประเทศไทย HS25DX ครั้งที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

ณ เขากล้วย จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2555 นี้ สำหรับการ DX จะนิยมจัดกันช่วงปลายปี หรือหน้าหนาวเพราะเป็นช่วงที่อากาศเปิดจะสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลกว่าปกติด้วย และปีนี้มีกิจกรรม DX ดีๆที่จัดร่วมกันระหว่าง สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS และนิตยสาร 100 วัตต์ โดยจะตั้งสถานีร่วมกันในลักษณะสื่อสารฉุกเฉินเพื่อติดต่อระยะไกล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในย่านความถี่ HF และ VHF เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

เพื่อพบปะสังสรรค์ พักผ่อน จัดแคมปิ้งกัน ระหว่างสมาคม และชมรม กลุ่ม นักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ ฝึกซ้อมการทำงานในภาวะฉุกเฉิน ได้เผชิญปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่องตามกำหนดเวลา

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม DX สุดเขตประเทศไทย ครั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดต่อลงทะเบียนขอรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS โทร 0896522040 ติดต่อคุณสมบัติ (HS8IMH)

ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=98223

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *